Norsk bygningsfysikkdag 29. november 2017

For trettende året på rad arrangerer NTNU og SINTEF Byggforsk Norsk bygningsfysikkdag. Konferansen er et viktig treffpunkt, der forskere og andre aktører i byggenæringen kan utveksle erfaringer.

Målgruppen for dagen er derfor alle som er interessert i hvordan vi kan skape bedre bygninger, blant annet med hensyn til energibruk og avverging av fuktproblemer. Praktikere er spesielt velkomne.

årets program spenner vidt; fra de siste norske erfaringene knyttet til energibruk i skoler, vurdering av kondensrisiko, grønne tak, modulbygging, solskjerming, glassfasader, smarte fasader og Zero emission for nabolag.

Arrangementskomite
Stig Geving, professor, Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU
Jonas Holme, forskningssjef, SINTEF Byggforsk
Arild Gustavsen, professor, Institutt for byggekunst, historie og teknologi, NTNU
Birgit Risholt, forskningsleder, SINTEF Byggforsk

Norsk bygningsfysikkdag arrangeres av
Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU,
Institutt for byggekunst, historie og teknologi, NTNU og
SINTEF Byggforsk.

Program

08.30 Registrering av deltakere

Møteleder del 1:
Birgit Risholt, SINTEF

09.00 Velkommen ved Birgit Risholt

09.05 Nullutslippsbygg
Inger Andresen, professor, NTNU
09.30 Heimdal vgs. Ambisjonsnivå og konseptutvikling
Tore Wigenstad, Skanska og Torgeir Mjølne, Trøndelag fylkeskommune
10.00 Bygningsintegrerte solceller, prosjektering, gjennomføring
Bjørn Thorud, Multiconsult

10.30 Pause

10.45 Bruk av WUFI og COMSOL for fuktberegninger
Stig Geving, NTNU og SWECO og Jon Ivar Knarud, NTNU
11.15 Modulbygg. Prosjekterfaringer
Ferry Smits, Rambøll

11.45 Lunsj

Oppsummering - avslutning
12.45 Glassfadader og fukt
Håkon Eggestad og Thomas Aasen, Schüco International
13.15 Glassfasader og bygningsfysikk
Sivert Uvsløkk, seniorforsker SINTEF
13.45 Grønne tak - Siste nytt
Tone M. Muthanna, NTNU
14.45 pause
14.30 Smarte fasader, muligheter nå og i framtida
Ellika Taveres-Cachat, stipendiat ved NTNU SINTEF
15.00 Zero emission Neighbourhoods in smart Cities
Birgit Risholt, SINTEF
15.30 Solskjerming og dagslys i kontorbygg
Steinar Grynning, Nicola Lolli, Michael Grüner, Solvår Wågø og Birgit Risholt, SINTEF
15.15 Ombygging til blågrønne tak
Kristin Elvebakk, SINTEF
16.15 Nytt fra forskningen
Stig Geving, NTNU, Sweco