Norsk bygningsfysikkdag 27. november 2013

  • ENERGI
  • FUKT
  • BYGGETEKNIKK
  • NY FORSKNING

For niende år på rad arrangerer NTNU og SINTEF Byggforsk Norsk bygningsfysikkdag. Arrangementet har siden oppstarten befestet sin posisjon som det viktiste samlingspunktet for alle med interesse for temaet bygningsfysikk, et fagområde som får stadig mer oppmerksomhet. Deltakerne kommer fra hele næringen; entreprenører, rådgivende ingeniører, byggherrer, arkitekter, takstmenn, materialprodusenter, offentlig forvaltning mm.

Norsk bygningsfysikkdag er et viktig koblingspunkt mellom forskere og andre aktører i byggenæringen. Målgruppen for dagen er derfor alle som er interessert i hvordan vi skal gjøre bygningskroppen bedre blant annet med hensyn til energibruk og avverging av fuktproblemer. Praktikere er derfor spesielt velkomne.

Arrangementskomité
Stig Geving, professor, Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU
Jonas Holme, forskningssjef, SINTEF Byggforsk
Arild Gustavsen, professor, Institutt for byggekunst, historie og teknologi, NTNU
Birgit Risholt, forskningsleder, SINTEF Byggforsk

Norsk bygningsfysikkdag arrangeres av
Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU,
Institutt for byggekunst, historie og teknologi, NTNU og
SINTEF Byggforsk.

Program

09.00 Registrering av deltakere

Møteleder del 1:
Jonas Holme, Forskningssjef, SINTEF Byggforsk

10.00 Velkommen

10.10 Bruk av "smarte" treelementer til rehabilitering av fasader
Berit Time, Sjefforsker, SINTEF Byggforsk
10.40 Standardiseringsarbeid innen fukt i bygninger - hva betyr dette for deg
Stig Geving, professor, NTNU

11.10 Kaffepause

11.30 Testing av plusshusfasader og komponenter
Steinar Grynning, PhD-stipendiat, NTNU/SINTEF Byggforsk
12.00 Kuldebroløsninger for høyisolerte konstruksjoner
Halvard Høilund-Kaupanger, forskningsleder, SINTEF Byggforsk

12.30 Lunsj

Møteleder del 2:
Stig Geving, professor, NTNU

13.30 Klimatilpasning av bygninger
Tore Kvande, professor, NTNU
14.00 Fasadematerialers bestandighet - en utfordring
Petra Rüther, forskningsleder, SINTEF Byggforsk

15.00 Kaffepause

14.30 Materialbruk i plussenergibygg
Henning Fjeldheim, rådgiver, SKANSKA
15.20 Hvordan få nok dagslys uten overoppheting om sommeren og varmetap om vinteren
Ferry Smits, rådgiver, Rambøll
15.50 Lydproblemer i norske bygg
Anders Homb, seniorforsker, SINTEF Byggforsk
16.10 Nytt fra forskningsfronten
Stig Geving, professor, NTNU
16.20 Oppsummering - avslutning