Norsk bygningsfysikkdag 24. november 2009

  • Fremtidens byggetekniske løsninger
  • Erfaringer fra praksis
  • Hva forskes det på?

Norsk bygningsfysikkdag skal være et viktig koblingspunkt mellom forskere og andre aktører i byggenæringen. Målgruppen for dagen er derfor alle som har en spesiell interesse for bygningsfysikk og er interessert i hvordan vi skal gjøre bygningskroppen bedre med hensyn på energibruk og å unngå fuktproblemer. Praktikere er derfor spesielt velkomne. Norsk bygningsfysikkdag arrangeres i år for femte gang. Arrangementet har hatt sterkt økende deltakelse siden det første gang ble arrangert i 2005, med 200 deltakere i fjor. Deltakerne kommer fra hele næringen; entreprenører, rådgivende ingeniører, byggherrer, arkitekter, takstmenn, materialprodusenter, offentlig forvaltning mm.

Årets arrangement har som tidligere fokus både på fukt i bygninger og energi. Vedrørende energi har vi presentasjoner som kommer inn på nye produktløsninger innen for eksempel isolasjonsmaterialer og vinduer og energiløsninger for kontorbygg.

Anslagsvis 60-80% av alle byggskader skyldes fukt eller følgevirkninger av fukt. Inneklimarelaterte helseproblemer knyttet f.eks. til muggvekst gjør hverdagen vanskelig for stadig flere. Dette har ført til et sterkt fokus på håndtering av fukt- og muggsoppskader, mens forbygging av fuktskader ikke har fått samme oppmerksomhet. Flere av innleggene handler derfor om hvordan man i større grad kan unngå fuktproblemer med tiltak på prosjekterings og utførelsessiden. Foredragene går blant annet på fuktkonsekvensene av økt isolasjonstykkelse, værbeskyttet bygging og erfaringer knyttet til bygningsfysisk rådgivning i Sverige og Norge.

Videre vil det bli gitt eksempler på spennende prosjekter fra forskningssiden i Norge.

Arrangementskomité
Arvid Dalehaug, førsteamanuensis, Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU
Stig Geving, dr.ing., SINTEF Byggforsk
Berit Time, dr.ing., SINTEF Byggforsk
Arild Gustavsen, professor, dr.ing., Institutt for byggekunst, historie og teknologi, NTNU
Jan Vincent Thue, professor, dr.ing., Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU

Norsk bygningsfysikkdag arrangeres av
Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU,
Institutt for byggekunst, historie og teknologi, NTNU og
SINTEF Byggforsk.

Program

09.30 Registrering av deltakere m/kaffe

10.00 Velkommen
Stig Geving, SINTEF Byggforsk

Møteleder del 1:
Stig Geving, seniorforsker, SINTEF Byggforsk

10.10 Fuktkonsekvenser av økt isolasjonstykkelse
Stig Geving, seniorforsker, SINTEF Byggforsk
10.40 Terrasser og uteområder – et evig tilbakevendende problem
Trond Bøhlerengen, seniorforsker, SINTEF Byggforsk

11.10 Kaffepause

11.30 Lavenergiløsninger i kontorbygg - Forbildeprosjekt Miljøbygget i Trondheim
Bjørnar Gullbrekken, prosjekteringsleder, Veidekke Entreprenør AS
12.00 Trevinduer for moderne bygg
Heidi Arnesen, seniorforsker, SINTEF Byggforsk

12.30 Lunsj

Møteleder del 2:
Jan Vincent Thue, professor, NTNU

13.30 «Fuktsakkyndige» og deres rolle i svenske byggeprosjekter
Anders Kumlin, vd, civ.ing., AK-Konsult Indoor Air AB
14.00 Teltsystemer til værbeskyttet bygging – fungerer det?
John-Anders Einarsen, prosjekt/anleggsleder, Skanska AS/i>

14.30 Kaffepause

14.50 Bygningsfysikk i prosjekteringen
Fred Solvik, siviling., Rambøll
15.20 Vakuum isolasjonspanel i norske bygg – har det noe for seg?
Steinar Grynning, forsker, SINTEF Byggforsk
15.50 Hva er nytt fra forskningen?
Berit Time, forskningsleder, SINTEF Byggforsk
Jan Vincent Thue, professor, NTNU
16.20 Avslutning - Oppsummering